SIA "Jaunzeltiņi" sadarbībā ar LAĶĪFA paaugstina darbinieku kvalifikāciju

16.09.2015

SIA "Jaunzeltiņi” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu  darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās. Līgumu par projekta realizāciju LAĶĪFA noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 06.janvārī. Līguma numurs LAPA-10-0025. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 27.novembrim.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.